Beth yw Fy Iechyd Ar-lein?

My Health Online is a new, online service that St Peter’s Surgery is now using in conjunction with NHS Wales.

Ar ôl i chi greu cyfrif, byddwch yn gallu defnyddio'r nodweddion y mae eich meddygfa yn eu cynnig, ac a all gynnwys:

  • Gwneud a chanslo apwyntiadau
  • Gwneud cais am bresgripsiynau amlroddadwy
  • Diweddaru eich gwybodaeth bersonol
  • Edrych ar grynodeb o'ch cofnodion meddygol

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Fy Iechyd Ar-lein.

Sut mae cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein?

Cyn y gallwch ddefnyddio'r holl gyfleusterau sydd ar Fy Iechyd Ar-lein, dylech gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth. Er mwyn cofrestru, rhaid i chi gael llythyr cofrestru gan eich meddygfa. Os nad oes gennych lythyr, ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion.    

Yn ystod y broses gofrestru gofynnir i chi brofi eich hunaniaeth trwy gyflwyno pasbort/trwydded yrru, a bil cyfleustodau fel prawf o'ch cyfeiriad.

Ar ôl i chi gael eich llythyr cofrestru, ewch i dudalen gofrestru Fy Iechyd Ar-lein .  

Cofnodwch Rif Adnabod y Feddygfa, sydd yn eich llythyr cofrestru.

Cofnodwch Rif Adnabod y Cyfrif a'r Allwedd Gysylltu o'ch llythyr cofrestru. Yna llenwch fanylion y cyfrif fel y gofynnir amdanynt. Anfonir neges e-bost atoch i gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r broses gofrestru, felly sicrhewch eich bod yn defnyddio eich cyfrif e-bost personol eich hun wrth gofrestru.

A yw fy manylion yn ddiogel?

Caiff yr holl wybodaeth bersonol ar Fy Iechyd Ar-lein ei diogelu gan ddefnyddio'r safonau uchaf o ran diogelwch ar y Rhyngrwyd.

Pam y dylwn ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein?

Just like online banking you can sign up for a range of online services from your GP.   Although these will vary from practice to practice and will depend on what your practice is offering.

Advantages of online services include:

  • Dim oedi ar y ffôn, aros i fynd trwodd i'r feddygfa,
  • Convenient access to GP services from home or work — or anywhere
    with internet access
  • Llai o waith gweinyddol i'r feddygfa.  
Close Menu