Ein Clinigau a'n Gwasanaethau Eraill

Ein Clinigau

Antenatal Clinic

Usually held on Wednesdays between 2:00 p.m. and 4:00 p.m.

Asthma Clinic

Every Thursday 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Child Health Surveillance Clinic

Thursday mornings.

Child Immunisation Clinic

Every Thursday 2:00 p.m. until 4:30 p.m.

Clinig Diabetes

Tuesdays and Wednesdays. Click yma a i fynd i Pocket Medic am wybodaeth a fideos defnyddiol am ddiabetes.

Phlebotomy Clinic

Monday -Thursday 8:45 a.m. - 9:55 a.m.
Friday 8:45 a.m. - 9:45 a.m.

Clinig Teithio Dramor

Mondays 8:45 a.m. - 10:00 a.m.
Ewch i'n tudalen Brechiadau Cyn Teithio Dramor a chyn eich apwyntiad, llenwch y ffurflen i asesu'r risg o deithio. Gallwch hefyd gael copi o'r feddygfa.

Vascular Clinic

Tuesdays and Wednesdays.

Gosod dyfais atal cenhedlu yn y groth

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Mân Anafiadau

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

HRT

Joint Injections

Mân Anafiadau

Ear Syringing

Blood Pressure Monitoring

Ein Gwasanae-thau Eraill

Close Menu